een plek : toetsteen voor..

 

                                            

              

 

 

 

 

het huis heeft vele kamers .. vol mogelijkheden maar alles in samenspraak met het secretariaat voor begeleiding

~  het medialokaal

Het is een kamer waar men voorzieningen heeft voor oefenstonden in de mediarichting :
 - het inoefenen van het schrift - of dactylobekwaamheid - of oefenstonden in het gebruik van de computer
 - hier is praktijkoefenen en voorbereiding op het afleggen van een proef hoofdzaak

                                         

     ... zich bijscholen lukt best met 'helpdeskundigen' onder de collega's ... gratuite service en soms blijvend in het leven ...

 

~  het  bibliotheek gedeelte... " bib in het bis " 

Er is een procedure voorzien die in voorbereiding is en van start gaat zodra de ruwbouw afgewerkt kan worden
enkele precedure stapjes die in het verschiet liggen zijn .. o.a.
 -   dat er voorlopig geen boeken rechtstreeks worden uitgeleend ; om dit proces te doen lukken moet men eerst goed
     doordrongen zijn van de werking van het ontlenen .. iets mogen gebruiken en terugbrengen.
 -   deze norm zal geleidelijk ingang vinden zodra het initiatief van de tik-takzak kan worden gestart in 2011!
     Deze methode van lenen en terugbrengen wordt aangeleerd in speelvorm bij de mamans in de box atlas.

De bib is ingedeeld in een "tri-partis" waarvan  "bis"  de kenletters zijn :  onze bib is een bis
 - b   =  de bib als boekenruimte belangrijk is ( bewaren in beschermhoes tegen vocht en alles in nauwkeurige registratie)
 - i    =  de inspiratieplaats  =  de denktank : waar men een boek in stilte kan raadplegen bv. voor studie ..
 - s   =  de strip als leer-leesruimte aangelegd wordt waar men begeleid kan oefenen
            een soort gangetje waar plooiplankjes tegen de wand de leer-leesgang vormen

                                                                                        

                                                                                   s  =  de voorziene plaats waar 'begeleid leren lezen' is voorzien

~  het ronde-tafel-gebeuren in de living

                                                                    


 Dit is de grootste ruimte van het huis waar enkele mensen kunnen ideeŽn uitwisselen, kleine vormingsmomenten volgen en
 waar ook een projectiehoek is voorzien voor enkele videoclips of foto's als didiactisch middel kunnen worden aangewend ;
 waar ook een tweemansgesprek kan plaats vinden .. alles uiteraard na contact en reservering in het secretariaat

 

~ het kleinste hoekje van het leerhuis is het bijbeltentje of het 'maman raconte' hoekje

 Een christelijke opvoeding begint ook best bij het jonge kindje Sommige mamans zullen dit wensen het is alles vrijblijvend.
 Het is de bedoeling hier aan mama's die dit echt wensen en leergierig zijn naar verhalen uit de bijbel hen hierin te helpen en hen te laten oefenen onder begeleiding  als een extra uitlopende activiteit van de box atlas. 

 Mamans worden gedurig aangespoord met beeldmateriaal de essentie over te brengen aan hun kind dat veronderstelt ook dat  zij weten wat te vertellen en dan hier de praktische inoefening kunnen onder begeleiding meemaken. Dit is oefenstof - misschien ook voor leraren - of andere locale opvoeders.
Hier zien we dan een eventuele link die kan ontstaan naar het schoolse onderricht of volwassen bijbelonderricht ..
 dit hoekje zal zich verder ontplooien naarmate de ganse werking vlotjes zal draaien. Maar ook hier is brainstorming nodig en dat vraagt opzich veel inspanning en voorbereiding.