waar vind je ons ?

Quo Vadis heeft zich genesteld op het Afrikaanse continent : de democratische republiek Congo- RD du Congo.
Het domein ligt op een hoogvlakte in de provincie Bandundu op opgeveer 750 km van Kinshasa, de miljoenen hoofdstad van dit zeer groot Afrikaanse land.


Het behoort tot het bisdom Idiofa.  De ganse streek is een agrarisch landschap dat zich situeert tussen de provinciestad Kikwit en naar boven toe de Kasaïrivier, die op haar beurt een zijrivier is van de Congostroom.

Het landschap telt meerdere zijrivieren. Vorige eeuw was men bij vele oevers aangewezen op het gebruik van een oversteekvlot . Tegenwoordig zijn er reeds meerdere bruggen voorzien die de oevers met elkaar verbinden. Zo werd enkele jaren geleden door de Belgische en Congolese technische samenwerking (BCT) op een drietal km van de hoogvlakte Mateko, een zeer mooie brug hersteld. Sindsdien kan men de brede Kamtsha rivier vlot oversteken en dat brengt een grote verruiming mee van de economische mogelijkheden.      

      

               

                                                                                             X

                                                               

Men spreekt van de hoogvlakte Mateko maar ook van het dorp Mateko enkele km verder gelegen.

Wanneer men van Kikwit met de wagen richting Piopio rijdt op doorgaans goed onderhouden zandwegen doorkruist men meerdere dorpen.
Op het plateau zelf ontwikkelden zich gedurende meerdere decennia onder impuls van de missionering activiteiten die nu in handen zijn van de inlandse mensen.
De locale zetel van de vzw “Quo vadis”  bevindt  zich te Mateko en daarmee wordt het plateau bedoeld.
Het plateau heeft dus geen echte oorspronkelijke dorpsstructuur maar is wel ingedeeld in enkele wijken. Ruimtelijk is het een zeer mooi plateau met behoud van het natuurlijk karakter. Het is een levendige gemeenschap !


Een ruime weg afgezoomd door palmbomen verdeelt de vlakte in de lengte middendoor.
Men treft er een vrij druk bezochte locale markt aan. Meestal worden de huisjes en hutten bewoond door gezinnen die ook ter plaatse werkzaam zijn zoals bv. in het onderwijs, gezondheidszorg of de landbouw. 

Onderwijs is degelijk voorzien : men treft er lager- en beroepsonderwijs aan voor jongens maar ook een zeer actief meisjeslyceum " Madadum " met internaat voor ruim 400 jongeren.  Dit alles vertegenwoordigt een onderwijscentrum voor de ganse regio.

Tevens staat het goed uitgebouwde secundaire hospitaal ‘Kivuvu’ voorzien van materniteit én operatie-afdeling volledig in voor de gezondheidszorg van de zone bewoners, verspreid over de vele omringende dorpen.  40 km verder treft men het hospitaal van Mokala aan dat administratief en organisatorisch met elkaar in verbinding staat.

Het kloosterpand wordt bewoond door een beperkte groep inlandse zusters, hoofdzakelijk actief in het onderwijs.
In het " huis der abbé's " waar de inlandse bisdomclerus actief is, bevindt zich het centrum ~ de dekenij ~ van de ‘paroisse’ die zeer uitgestrekt is. Daardoor ontvangt men hier ook vaak passanten die voor de nacht onderdak komen vinden. De kerkdiensten worden verzorgd in de “Kristus-koning-kerk” gebouwd langsheen de dreef.     -  zie ook beeldmateriaal 'home'  -

Aan de rand van de vlakte is het goed toeven .. als de zon in al zijn pracht ondergaat .. maar wees snel want de duisternis valt vlug ..

                              

Na ongeveer 140 km is er een vrij steile klim die toegang geeft tot het plateau.
Daarna draait de baan richting Piopio en andere vissersdorpen zoals Panu en Mangaï die nog een honderd km verder aan de Kasaïstroom gelegen zijn.